Publisert: , Oppdatert:

Foredragsholdere 2016

Disse foredragsholderne bidro på Nasjonalt beredskapsseminar 2016. Under finner du presentasjonene hver enkelt ga og et kort intevju om innholdet i foredraget deres.

På rett kurs - Stortingsmelding 35

Reynir Jóhannesson, Statssekretær i Samferdselsdepartementet

1010 Reynir Johannesson.pptx

Reynir om stortingsmelding.mp4

Fremtidens branndistrikter- hva betyr brannstudien for dagens og fremtidens IUA?

Hans Kr. Madsen, Fungerende avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1145 Hans Kr. Madsen.pptx

DSB.mp4

 

Nye forskriftskrav ved akutt forurensning til kommuner og IUA

 Seksjonsleder Harald Sørby, Miljødirektoratet

1345 Harald Sørby.pptx

Miljødirektoratet.mp4

 

  

Læring etter øvelser- hva gjøres nasjonalt?

Seniorrådgiver Anne Guro Pedersen og seniorrådgiver Elisabeth Næss, DSB

1430 Næss og Pedersen - Læring etter øvelser.pptx

DSB om øvelsesmål og læring.avi

  

Krisehåndtering i samvirke

Eric Carlström, Professor Health and Crisis Management

1545 Eric Carlström.ppt

Carlstrøm.mp4

  

Kompetansebygging i IUA med økonomisk støtte fra Kystverket

Morten Meen Gallefos, brannsjef i Bamble kommune og leder av IUA Telemark

0910 Morten Meen Gallefos.pptx

Gallefoss Telemark IUA.mp4

  

Kommunikasjon og mediehåndtering under oljevernaksjoner- ny veileder fra Kystverket

Solveig Moe- Frøland, kommunikasjonsdirektør i Kystverket

 0940 Solveig Moe Frøland.pptx

Solveig Moe Frøland video.avi

 

  Håndteringen av fergen "Godfjord"- hva lærte vi?

Geir Johan Hanssen, brannsjef i Brønnøy brann- og redningsetat og leder av IUA Helgeland

1000 Geir Johan Hanssen.pptx

Geir Johan Hanssen IUA Helgeland.mp4

 

Veileder for utabeidelse av tiltakskort ved akutt forurensning i miljøsårbare områder

Bjørn Strandli, nasjonalparkforvalter for Færder nasjonalpark

1100 A Bjørn Strandli.pptx

Tiltakskort Bjørn Strandli.mp4

 

 

 

Kenneth Olsen, brannkonstabel Vestfold interkommunale brannvesen

1100 B Kenneth Olsen.pptx

 

 

 

Siste nytt