U-864

Det tyske ubåtvraket U-864 ligger utenfor Fedje i Hordaland. Et 30 000 kvadratmeter stort område rundt vrakdelene er forurenset av kvikksølv. Kystverket har ferdigstilt arbeidet med å bygge ei støttefylling ved U-864.Her får du samlet informasjon om utredninger og arbeid knyttet til forurensningsfaren fra U-864. Følg også prosjektet på Facebook: www.facebook.com/u864fedje/ 

Nyhetsliste

U-864: Ferdigstilte støttefyllingen etter planen

Miljøovervåkningen av arbeidet med støttefyllingen er en av de mest omfattende som har vært gjennomført ved undervannsoperasjoner i Norge. Når arbeidet nå er ferdigstilt, viser målingene så langt at kvikksølv ikke er virvlet opp eller spredd.

Siste nytt