Publisert: , Oppdatert:
- Ane, Eide Kjæraas

Støttefylling bygges ved U-864

Det skal bygges en støttefylling ved forskipet til U-864 for å sikre sjøbunnen i området slik at videre arbeid kan gjøres uten fare for ras. Støttefyllingen skal bygges i løpet av våren 2016.

Støttefyllingen skal sikre stabilitet i sjøbunnen rundt forskipet til U-864. (Illustrasjon: Van Oord Norway AS)
Støttefyllingen skal sikre stabilitet i sjøbunnen rundt forskipet til U-864. (Illustrasjon: Van Oord Norway AS)

Etter nye grunnundersøkelser av sjøbunnen i tiltaksområdet rundt U-864 i 2013, anbefalte geoteknisk ekspertise fra NGI og DNV GL at utlegging av støttefylling burde settes i gang så raskt som mulig.

Rasfare

Forskipet ligger i en skråning der sjøbunnen er svært ustabil. Arbeid og bevegelse på og rundt vraket vil dermed kunne utløse ras og ytterligere spredning av kvikksølvforurensede sedimenter. Gjennomsnittsvinkelen på skråningen der forskipet ligger er 15 grader, noe som regnes som kritisk med tanke på rasfare.

Verdensledende entreprenør

Kystverket har gjennom en offentlig anskaffelse tildelt kontrakt for støttefylling ved U-864 til selskapet Van Oord Norway AS. Det nederlandske selskapet er blant verdens ledende innen utlegging av masser på sjøbunnen og har lang erfaring med tilsvarende oppgaver i forbindelse med offshore-industrien i Nordsjøen.

Les om kontrakssigneringen med Van Oord

Strenge miljøkrav

Kystverket stiller strenge miljøkrav til arbeidet og målet er ingen spredning av kvikksølv som følge av operasjonen. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) vil ivareta miljøovervåkningen under operasjonene på sjøbunnen, på vegne av Van Oord.

Begrenser ikke valg av hovedtiltak

Støttefyllingen må bygges uavhengig av hvilket hovedtiltak som velges for å håndtere kvikksølvforurensningen fra U-864. Den skal bygges i det området som er minst forurenset av kvikksølv og vil ikke begrense valgmulighetene for videre tiltak for U-864. 

Støttefyllingen vil ha behov for å konsolidere/”sette seg” i 12- 18 måneder etter den er ferdigstilt. Deretter kan videre arbeid gjennomføres i vrakområdet uten fare for ras eller utglidning av masser

Fakta

  • Støttefyllingen etableres i det dypeste partiet i vrakområdet.
  • Vil bestå av om lag 100 000 tonn med sand og stein.
  • Massene skal legges kontrollert ved hjelp av spesialkonstruert skip.
  • Først legges et lag med sand for å sikre bunnen til støttefyllingen. Deretter konstrueres de ulike lagene med stein og grus som skal sikre stabiliteten i sjøbunnen.
  • Ferdig støttefylling vil være om lag sju meter høy.

Siste nytt