Publisert: , Oppdatert:
- Lill Veronika Benjaminsen

Gudrun Gisladottir

18.06.2002 grunnstøtte det islandske fabrikkskipet "Gudrun Gisladottir" ved innløpet til Nappstraumen i Lofoten. Skipet sank og ligger nå på cirka 40 meters dyp. Det ser ikke ut til å være fare for at havaristen vil bevege seg som følge av strøm- eller sjøforhold

Forurensning 

Det ble ikke lekkasje fra fartøyet og det er ikke observert noe olje på sjøen. Fartøyet inneholdt 367 kubikkmeter (m3) marin diesel, 10 m3 smøre- og hydraulikkolje. Lasten besto av 870 m3 frossen sildefilet. Filetene var pakket i plast og lagt i pappesker som veide ca. 23 kg ferdig pakket.  

Egenskaper 

Marin diesel blander seg lett i vannmassene. Den har kortere oppholdstid på vannoverflaten enn tyngre olje, men har større giftighet som følge av løselige komponenter. 

Tiltak 

I perioden fra havariet og til 28.05.04 ble det arbeidet med å heve "Gudrun Gisladottir". Først gjennom den islandske eierkonstellasjonen og senere ved den norske stat /Kystverket. Dette arbeidet mislyktes og det ble den 28.05.04 besluttet at fartøyet ikke skulle heves, men tømmes for olje der det ligger. Med bakgrunn i dette som mye som mulig av oljen ombord i "Gudrun Gisladottir" tømt den 05.07.2004 
 

Siste nytt