Publisert: , Oppdatert:

Rocknes

Lasteskipet M/S ”Rocknes” grunnstøtte den 19. januar 2004 ca kl 16:30 ved Revskolten fyr.

Skipet begynte raskt å legge seg til styrbord og gikk helt rundt på under ett minutt. Skipet var lastet med ca 23 000 tonn stein. Videre hadde skipet 470 m3 tungollje og 70 m3 diesel ombord. Av en besetning på 28 omkom 18, blant annet skipets kaptein. Losen berget seg opp på skipssiden og tilslutt på bunnen av skipet. Trafikksentralen varslet Kystverkets beredskapsavdeling ca 16:45. IUA Bergen ble varslet og inngikk i Kystverkets aksjonsorganisasjon med hensyn til strand- og landaksjon mens Kystverket  konsentrerte seg om aksjonen på sjøen.

Rederiet vurderte selv tiltak for å sikre havaristen, mens Kystverket førte tilsyn med håndteringen av fartøyet. 18 personer var savnet etter ulykken og det ble antatt at mange av disse befant seg inne i fartøyet. Politiet hadde ansvaret for å sikre havaristen og det nærmeste området omkring av hensyn til redningsarbeidet. Det var ikke aktuelt å gå i gang med oljevernaksjon i nærheten av havaristen før redningsarbeidet var avsluttet. Det ble samtidig konstatert at det var umulig å gjennomføre søk etter savnede slik havaristen lå – 180 grader rundt, lite stabilt og holdt på plass mot land av andre skip. Det ble derfor planlagt å flytte skipet til havn hvor det kunne gjennomføres søk etter savnede. Reder startet arbeid sammen med forsikringsselskap og bergingsspesialister for å forsøke å redusere forurensningsfaren. 

Oljeoppsamling på sjøen ble igangsatt da området ble frigitt etter redningsaksjonen den 19. januar kl 23:43. De første oljelensene var i drift den 20. januar kl 00:20. Det var stor pågang fra firmaer og enkeltpersoner som tilbød sine tjenester og ressurser med tanke på å bekjempe oljeforurensning og enkelte satte også inn privat utstyr i aksjonen uten klarering fra aksjonsledelsen.

Da havaristen var klar til å flyttes, fantes det lite frittflytende olje igjen på sjøen. Rederen ble pålagt å etablere en omfattende beredskap for flyttingen for å hindre at ny olje som eventuelt kom fri under slepungen skulle gi økt forurensning. Den 28. januar ble skipet flyttet til Coast Centre Base ved Ågotnes. Etter avtale med rederiet, ivaretok Kystverket beredskapen. Til tross for omfattende beredskapstiltak, slapp noe olje fri og det var behov for ytterligere oppsamling på sjøen. Ved ankomst ble skipet rigget inn med oljelenser og etter at havaristen ble snudd og ikke lenger representerte noen forurensningsfare, ble oljeverntiltakene ved fartøyet avsluttet.

Det ble gjennomført sanering av 45 km strandline, og det er antatt at mellom 2000 og 3000 sjøfugl gikk tapt som direkte følge av forurensningen. I tillegg til dette ble maten til sjøfugl og fisk tilgriset. Strandaksjonen pågikk i nærmere fem måneder og det ble samlet inn 621 tonn oljebefengt masse hvorav 85 tonn var rene oljefraksjoner. Saken ble avsluttet i tråd med fordeling av begrensningsfondet i henhold til sjølovens regler. 

Siste nytt