Kurs og øvelser

Kystverket gjennomfører kurs, øvelser og seminarer for å styrke kunnskap og håndtering i beredskapsarbeidet mot akutt forurensning. Les mer om hvordan vi ivaretar opplæringsansvaret vårt her.

Nyhetsliste

Opplæring

På disse sidene finnes lenker til læreplanen i håndtering av akutt forurensning, samt aktører som har forpliktet seg til å følge læreplanen ved gjennomføring av kurs.

Siste nytt