Publisert: , Oppdatert:
- Jan-Ivar Meldre

Læreplanen for opplæring i håndtering av akutt forurensning.

Læreplanen for opplæring i håndtering av akutt forurensning skal bidra til å oppfylle forurensningslovens krav om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning (jf. forurensningsloven kapittel 6).

Året gjennom foregår det kurs- og øvelser ved Kystverkets Beredskapssenter.
Året gjennom foregår det kurs- og øvelser ved Kystverkets Beredskapssenter.

Læreplanen har to målgrupper:

  • Aktører som tilbyr opplæring i håndtering av akutt forurensning
  • Personell som skal få opplæring i håndtering av akutt forurensning

Forurensningslovens bestemmelser om beredskaps- og aksjonsplikt og eventuelle krav i medhold av forurensningsloven ligger til grunn for opplæringen av personell som skal ivareta beredskapen mot, og håndteringen av akutt forurensning.

Læreplanen trådte i kraft 01.01.2011. Det forutsettes at alle kurs som berøres av læreplanen, avholdes i henhold til denne innen utgangen av 2011. 

  • Du kan laste ned hele læreplanen i spalten under, eller klikke på illustrasjonen:

 Kursplan

Fakta

Lenker til samarbeidspartnere som har inngått avtale om bruk av læreplanen

DNV gL logo

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt