Kurs- og øvelseskalender 2018

Hovedinformasjonen finnes ved å klikke i selve kalenderen, eller på blå tekst i rammen under kalenderen. Oppdateringer skjer fortløpende ved endringer.

De ulike fargene henspeiler til ulike kategorier.   Der det står et + tegn, er det flere/andre aktiviteter samme dato.

Gult er kurs for Kurs i ledelse av askjoner (KLA) innsatsleder-sjø (IL-sjø) og andre seminarer.
Oransje er Interkommunale lederøvelser  for IUA. 
Blå er større øvelser med flere aktører, hvor også øvelser i tilknytning til depotene kan inngå.
Lilla er strandrensekurs for depotstyrkene.
Rosa er depotgjennomganger for depotstyrkene 
Grønt er øvelser for Sjøgående styrker Kystvakt, Kystverket rederi, Fartøyer i kystnær beredskap (FKB), m.m.

Påmelding til kurs: kurs.bes@kystverket.no
For spørsmål, kontakt: 
Bjørn Helge Utne

-