Kurs- og øvelseskalender 2017

Hovedinformasjonen finnes ved å klikke på blå tekst i rammen under kalenderen, eller i selve kalenderen. Oppdateringer skjer fortløpende ved endringer.

De ulike fargene henspeiler til ulike kategorier.   Der det står et + tegn, er det flere/andre aktiviteter samme dato.

Gult er kurs for Kurs i ledelse av askjoner (KLA) innsatsleder-sjø (IL-sjø) og andre seminarer.
Oransje er IKLØ øvelser for IUA.
Blå er større øvelser med flere aktører, hvor også øvelser i tilknytning til depotene kan inngå.
Lilla er strandrensekurs for depotstyrkene.
Grønt er øvelser for Fartøyer i kystnær beredskap (FKB).

Påmelding til kurs: kurs.bea@kystverket.no
For spørsmål, kontakt:
Bjørn Helge Utne