Publisert: , Oppdatert:
- Ane, Eide Kjæraas

Program og deltagere

Målet med Kystverkets Nasjonale beredskapsseminar er å samle de viktigste aktørene i norsk beredskap mot akutt forurensning for kompetanseheving og erfaringsutveksling.

  • Aktuelle tema: Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen, fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og WWF's Nina Jensen er blant foredragsholdererne på årets seminar. Kystverkets ambisjon er at temaene skal være aktuelle og nyttige for beredskapsaktører på kommunalt og interkommunalt nivå.  
  • Utstillere: Leverandører av oljevernutstyr vil være på plass med utstillinger av både ny og kjent teknologi. I år vil Kystverket også ha en egen stand der man kan få oversikt over etatens kurstilbud og veiledningsmateriell.
  • Nettverksbygging: Gjennom hele seminaret legges det til rette for nettverksbygging og erfaringsutveksling deltakerne i mellom. Det arrangeres også en fellesmiddag om kvelden på seminarets første dag. 

Her finner du programmet: Program seminar akutt forurensning 2017.pdf

Her finner du deltagerliste: Deltagerliste.pdf

Siste nytt