Publisert: , Oppdatert:
- Ane, Eide Kjæraas

Videoverføring fra seminaret

Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning 2017 vil videooverføres. Dermed blir seminarets innhold tilgjengelig for interessenter som ikke deltar på selve arrangementet. Videooverføringen vil bli tilgjengelig som en lenke på denne siden.

Her er tidsplanen for de ulike foredragene:  

Klikk her for å følge med på direktoverføring av seminaret

DAG 1

kl. 1000 - 1015: Velkommen og innledning ved politisk ledelse v/ Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

kl. 1015- 1040: En fylkesmanns refleksjoner om beredskap og samvirke ved overgang til nye regioner v/ Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland

kl. 1040 - 1110: Nytt fra Kystverket Kystverket v/ Beredskapsdirektør Johan Marius Ly

kl. 1100 - 1140: Oppfølging av skadevolder, etterforskning, forsikring - hva betyr dette for berørt kommune/IUA? v/ Kjetil Rakkestad fra politiet

kl. 1210 - 1230: SCOPE 2017 generelt, erfaring fra planlegging og gjennomføring av øvelsen v/ Stig Wahlstrøm fra Kystverket

kl. 1230 - 1300: WWFs ”Ren Kyst” v/ generalsekretær for WWF Nina Jensen

kl. 1345 - 1415:  RITS-kjem, erfaring fra SCOPE 2017 v/ Oslo brann og redning

kl. 1415- 1445: CE-beredskap i endring v/Torill Tandberg fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

kl. 1445- 1455: Tiltakskort - bruk av veiledning i IUA Indre Oslofjord, innledning til ekskursjon v/ IUA Indre Oslofjord

DAG 2

kl. 0910 - 0950: IUA erfaring fra øvelse SCOPE 2017 v/ IUA Telemark og  IUA Aust Agder v/Dag Svindseth

kl. 0950 - 1030: Ny fagutdanning brann og redning, ivaretakelse av akutt forurensning v/Morten Støldal fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

kl. 1100 - 1140: FoU-aktiviteter, olje i is/hybridoljer - testhall v/Silje Berger og Bjørn Ronny Frost fra Kystverket

kl. 1140 - 1215: Autonome skip - orientering fra prosjekt Telemark v/ Kongsberg Gruppen

kl. 1245 - 1300: Tide Carrier - orientering fra aksjonsledelsen v/Ove Njøten fra Kystverket

kl. 1300 - 1320: Forskrift kommunal beredskap AF - hvor står vi i dag? v/ Miljødirektoratet

kl. 1320 - 1330: Oppsummering og avslutning av seminaret v/Helge M. Andersen fra Kystverket

 

 

Siste nytt