Publisert: , Oppdatert:
- Ane, Eide Kjæraas

Videoverføring fra seminaret

Her finner du opptak av videooverføringen fra de ulike foredragene som ble holdt på Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning 2017.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0J-pzlg4Mc&list=PLQVTnuOvzND3unkAKY7QKUbAkjt3MSkZN 

  

 

 

Programmet:

DAG 1

kl. 1000 - 1015: Velkommen og innledning ved politisk ledelse v/ Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

kl. 1015- 1040: En fylkesmanns refleksjoner om beredskap og samvirke ved overgang til nye regioner v/ Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland

kl. 1040 - 1110: Nytt fra Kystverket Kystverket v/ Beredskapsdirektør Johan Marius Ly

kl. 1100 - 1140: Oppfølging av skadevolder, etterforskning, forsikring - hva betyr dette for berørt kommune/IUA? v/ Kjetil Rakkestad fra politiet

kl. 1210 - 1230: SCOPE 2017 generelt, erfaring fra planlegging og gjennomføring av øvelsen v/ Stig Wahlstrøm fra Kystverket

kl. 1230 - 1300: WWFs ”Ren Kyst” v/ generalsekretær for WWF Nina Jensen

kl. 1345 - 1415:  RITS-kjem, erfaring fra SCOPE 2017 v/ Oslo brann og redning

kl. 1415- 1445: CE-beredskap i endring v/Torill Tandberg fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

kl. 1445- 1455: Tiltakskort - bruk av veiledning i IUA Indre Oslofjord, innledning til ekskursjon v/ IUA Indre Oslofjord

DAG 2

kl. 0910 - 0950: IUA erfaring fra øvelse SCOPE 2017 v/ IUA Telemark og  IUA Aust Agder v/Dag Svindseth

kl. 0950 - 1030: Ny fagutdanning brann og redning, ivaretakelse av akutt forurensning v/Morten Støldal fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

kl. 1100 - 1140: FoU-aktiviteter, olje i is/hybridoljer - testhall v/Silje Berger og Bjørn Ronny Frost fra Kystverket

kl. 1140 - 1215: Autonome skip - orientering fra prosjekt Telemark v/ Kongsberg Gruppen

kl. 1245 - 1300: Tide Carrier - orientering fra aksjonsledelsen v/Ove Njøten fra Kystverket

kl. 1300 - 1320: Forskrift kommunal beredskap AF - hvor står vi i dag? v/ Miljødirektoratet

kl. 1320 - 1330: Oppsummering og avslutning av seminaret v/Helge M. Andersen fra Kystverket

 

 

Siste nytt