Publisert: , Oppdatert:

Ofte stilte spørsmål om SCOPE 2017

Er det noe du lurer på om Scope2017? Her har vi samlet en del spørsmål som vi ofte får, samt svarene på spørsmålene. Klikk på spørsmålet, så dukker svaret opp.

Du kan finne ytterligere informasjon på de offisielle nettsidene for øvelsen. Klikk her

Hva er SCOPE 2017?

SCOPE 2017 er en olje- og kjemikalievernøvelse som gjennomføres utenfor Langesund fra 25. til 27. september.

Øvelsen er støttet av EU, og bærer navnet Skagerrak Chemical Oilspill Excercise (SCOPE) 2017.

Hvem står bak SCOPE?

Kystverket er hovedarrangør av øvelsen. EU gjennom European Commission støtter øvelsen økonomisk. For øvrig er Det danske forsvaret, Kustbevakningen i Sverige, Islands Miljødirektorat, IUA Telemark og Sørøst Politidistrikt partnere i øvelsen.

Hvordan vil befolkningen i Grenland merke at det er en øvelse på gang?

Lokalbefolkningen vil observere skip ved kai og i sjøen, fly og helikopter i lufta, noe aktivitet på diverse kaiområder (spesielt i Krogshavn) og i strandområder. Det vil også kanskje være noe mer trafikk på veiene.

Hva er målet med SCOPE?

Målet med øvelsen er å gjøre oss bedre rustet til å møte økningen i sjøtransport av kjemikalier i Skagerrak og Oslofjorden, og styrke det internasjonale samarbeidet for å håndtere denne type hendelser.

Hvor stor er øvelsen?

Øvelsen vil involvere om lag 500 personer, 20 skip, tre fly, droner og ett helikopter. SCOPE 2017 er den største øvelsen Kystverket har arrangert i Norge.

Hvorfor arrangeres SCOPE akkurat i Skagerrak?

Skagerrak er et område med svært mye sjøtrafikk. Trafikktettheten er også ventet å vokse i årene fremover.

Hva er sannsynligheten for en kollisjon mellom et tankskip og et kjemikaliefartøy?

Sannsynligheten for en slik ulykke i dette området er svært liten. Konsekvensene ved en slik ulykke vil derimot kunne være store.

Er sannsynligheten høyere for en ulykke i dette området enn langs kysten ellers i Norge?

Området det øves i er beskrevet i Kystverkets beredskapsanalyse som et av områdene langs norskekysten med noe høyere risiko for denne typen ulykker.

Hvorfor har EU valgt å støtte øvelsen?

EU er opptatt av at den europeiske beredskapen mot akutt forurensning er best mulig. Ved såkalte verstefallshendelser vil flere land ofte være berørt og godt samarbeid mellom nasjonene derfor avgjørende.

Hvilke konsekvenser fikk Full City-ulykken for miljøet både i Grenland?

Full City- ulykken fikk ingen store konsekvenser for miljøet i området. Her kan du lese mer om miljøundersøkelsene etter ulykken.