Fritidsbåt

Kystverket tar ansvar for sjøveien, og bidrar til sikker ferdsel og god fremkommelighet langs kysten blant annet gjennom drift og vedlikehold av fyrlykter, sjømerker og andre navigasjonshjelpemidler. Nærmere 800 000 fritidsbåter er i aktivitet langs norskekysten i sommersesongen. Vi jobber for at kysten skal være trygg og tilgjengelig også for fritidsbåtflåten.

Nyhetsliste

Kystverkets myndighet knyttet til fritidsbåtflåten

Fritidsbåt Foto: Redningsselskapet/Flickr

Kystverket har myndighet til å fastsette fartsforskrifter og til å merke fritidsbåtleder.

Siste nytt