Publisert: , Oppdatert:

Kystverkets myndighet knyttet til fritidsbåtflåten

Kystverket har myndighet til å fastsette fartsforskrifter og til å merke fritidsbåtleder.

Fritidsbåt Foto: Redningsselskapet/Flickr
Fritidsbåt Foto: Redningsselskapet/Flickr

Kystverkets myndighetsområde knyttet til fritidsbåtflåten:

  • myndighet til å fastsette forskrifter om fartsrestriksjoner
  • myndighet til å sette opp farvannsskilt
  • myndighet til å sette ut sjømerker
  • myndighet til å definere fritidsbåtleder

Siste nytt