Publisert: , Oppdatert:

Sjømerkesystemet

Navigasjonsmerker gir visuelle og elektroniske signaler som skal være til hjelp i navigeringen for aktsomme sjøfarende. Det er ikke slik at alle grunner eller hindringer for sjøtrafikk i norske farvann er merket. Men Kystverket skal sørge for en fornuftig merking av farvannet i den utstrekning som ressursene tillater.

Hovedformålet med navigasjonsmerkene er å merke farledene, hindringer i nærheten av disse farledene og hindringer i farvann for sjøtrafikk i alminnelighet hvor disse ikke kan forventes.
Andre farvann, selv om de er farbare, er vanligvis ikke merket.

De mest trafikkerte ledene er derfor prioritert.

illustrasjon sjømerkesystemet

Fortøy aldri til sjømerkene
Flytestaker er normalt forankret i lodd på ca. 800 kg.
Fortøyning i staker vil derfor lett kunne føre til at loddet blir trukket utfor og staken synker.

Siste nytt