Publisert: , Oppdatert:

Godkjente sikringsvirksomheter (RSO)

Her finnes en oppdatert adresseliste og kontaktinformasjon for sikringsvirksomheter (Recognized Security Organizations – RSO) som er godkjent av Kystverket. Her finnes også informasjon om hvilke godkjenningskriterier Kystverket legger til grunn ved godkjenning av sikringsvirksomheter (RSO).

Anker Sikkerhet AS

Børønningen 1
3472 Bødalen
Tlf: 48 19 86 09
E-post: post@ankersikkerhet.no 
www.ankersikkerhet.no

Beredskap.no!
P.O. Box 300
5343 Straume
Telefon: 47 20 20 30
E-post: post@beredskap.no
www.beredskap.no

Level 2 Consulting AS
Postboks 59
1324 Lysaker
Telefon: 92 26 63 03
E-post: lars.arnesen@l2c.no / post@l2c.no

Nordic Crisis Management AS v/Herbert Francke
Bogstadveien 6
0355 OSLO
Telefon: 91 14 64 31
E-post: postmaster@nordic-crisis.no

Norsk Sikkerhetsrevisjon AS v/ Tor Arne Moe

Skogfaret 25C
0382 OSLO
Telefon: 22 73 19 81 / 90 96 49 24
E-post: post@sikkerhetsrevisjon.no

 

Safe4 Risk Solutions AS

Besøksadresse: Maridalsveien 300, 0872 OSLO
Postadresse: Serviceboks 4900, Nydalen, N - 0423 OSLO
Telefon:(+47) 95 86 94 90
E-post: gp@safe4.com
www.safe4.com

 

Safetec 
Klæbuveien 194
7037 Trondheim
Telefon: +47 73 90 05 00
E-post: post@safetec.no
www.safetec.no

 

Saga Fjordbase
Postboks 283
6902 Florø
Telefon: 57 74 56 00 / 91 38 18 53
E-post: trond.hegranes@incgruppen.no
www.incgruppen.no

 

Statoil MMP

Forusbeen 50

4033 Stavanger

Telefon: 51 99 00 00

www.statoil.com

Fakta

RSO

Kystverket kan etter søknad godkjenne sikringsvirksomheter  (Recognized Security Organization – RSO) til å utføre sårbarhetsvurderinger og utferdige sikringsplaner i henhold til forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner.

For å bli godkjent som RSO må virksomheten oppfylle kravene som fremgår av ISPS-koden del B 4.5. I tillegg må virksomheten dokumentere kompetanse i å gjennomføre sårbarhetsvurderinger. En RSO-godkjenning er gyldig i fem år, forutsatt at virksomheten til en hver tid opprettholder den kompetanse som lå til grunn for godkjenningen.

Se nedenfor under relaterte dokumenter for en spesifisering av godkjenningskriteriene for å bli godkjent som RSO.

Relaterte dokumenter

Siste nytt