Publisert: , Oppdatert:

Godkjente sikringsvirksomheter (RSO)

Adresseliste og kontaktinformasjon for godkjente sikringsvirksomheter (Recognized Security Organizations – RSO).

Beredskap.no!
P.O. Box 300
5343 Straume
Telefon: 47 20 20 30
E-post: post@beredskap.no
Webside: www.beredskap.no


Havnesikringskompetanse
v/Stein Tore Hansen
Postboks 439
9751 Honningsvåg
Telefon:  41 43 79 57
E-post: ste-to@online.no

 

ISPS Havnesikring AS
Børønningen 1
3472 Bødalen
Tlf: 48 19 86 09
E-post: post@ispshavnesikring.no
www.ispshavnesikring.no

Nordic Crisis Management AS v/Herbert Francke

Bogstadveien 6
0355 OSLO
Telefon: 91 14 64 31
E-post: postmaster@nordic-crisis.no

Norsk Sikkerhetsrevisjon AS v/ Tor Arne Moe
Skogfaret 25C
0382 OSLO
Telefon: 22 73 19 81 / 90 96 49 24
E-post: post@sikkerhetsrevisjon.no

 

Plankonsult
Bekkefaret 14
3132 HUSØYSUND
Telefon : 33 36 70 24 / 91 38 11 38
E-post: h-tancre@online.no

 

Proactima AS
Telefon: 40 00 19 33
E-post: post@proactima.com
Webside: www.proactima.com

 

Safe4 Risk Solutions AS
Besøksadresse: Maridalsveien 300, 0872 OSLO
Postadresse: Serviceboks 4900, Nydalen, N - 0423 OSLO
Telefon:(+47) 95 86 94 90
E-post: gp@safe4.com
Webside: www.safe4.com

 

Safetec 
Klæbuveien 194
7037 Trondheim
Telefon: +47 73 90 05 00
E-post: post@safetec.no
Webside: www.safetec.no

 

Saga Fjordbase
Postboks 283
6902 Florø
Telefon: 57 74 56 00 / 91 38 18 53
E-post: trond.hegranes@incgruppen.no
Webside: www.incgruppen.no

 

Statoil MMP

Forusbeen 50

4033 Stavanger

Telefon: 51 99 00 00

Webside: www.statoil.com

Fakta

RSO

Kystverket kan etter søknad godkjenne sikringsvirksomheter  (Recognized Security Organization – RSO) til å utføre sårbarhetsvurderinger og utferdige sikringsplaner i henhold til forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner.

For å bli godkjent som RSO må virksomheten oppfylle kravene som fremgår av ISPS-koden del B 4.5. I tillegg må virksomheten dokumentere kompetanse i å gjennomføre sårbarhetsvurderinger. En RSO-godkjenning er gyldig i fem år, forutsatt at virksomheten til en hver tid opprettholder den kompetanse som lå til grunn for godkjenningen.

Siste nytt