Publisert: , Oppdatert:

Ferdselsforbud i forbindelse med arbeid i Grøtøyleden

Kystverket har utarbeidet en forskrift for midlertidig stenging av deler av farleden i Grøtøysund, i forbindelse med Kystverkets utbyggingsprosjekt Gjennomseiling Grøtøyleden i Nordland.

Forskriften innebærer at det i perioden fra og med 15. mars til og med 1. august 2017 er forbudt å ferdes i Grøtøyleden i Nordland.

Det eksakte området fremkommer i forskriften.

Stenging av Grøtøyleia vil medføre at fartøy må bruke en annen led enn Grøtøyleia. Den mest aktuelle omseilingsleden vil være Måløyvær biled (Trelastleia). Omseiling via Måløyvær biled (Trelastleia) fører til omtrent 4,8 NM (8,9 km) lengre seilas enn seilas via Grøtøyleia. Denne farleden er mindre skjermet og dermed mer utsatt for vær og sjøgang.»

Fakta

Informasjon om prosjektet:

  • Prosjekteier: Kystverket Nordland
  • Byggherre: Kystverket – Senter for utbygging
  • Entreprenør: Wasa dredging Ltd.
  • Kontaktperson: Prosjektleder, Senter for utbygging – Esben Prytz. Tlf direkte: 76069650 / Kystverkets sentralbord: 07847, e-post: esben.prytz@kystverket.no
  • Plankart for tiltaket
  • Planlagt oppstart: 01.02.2017
  • Planlagt ferdigstillelse av utdyping: 15.09.2017
  • Planlagt ferdigstillelse av navigasjonsinnretninger: 2018

Siste nytt