Publisert: , Oppdatert:

Ferdselsforbud i forbindelse med arbeid i Grøtøyleden

Kystverket har utarbeidet en forskrift for midlertidig stenging av deler av farleden i Grøtøysund, i forbindelse med Kystverkets utbyggingsprosjekt Gjennomseiling Grøtøyleden i Nordland.

Forskriften innebærer at det i perioden fra og med 15. mars til og med 1. juli 2017 er forbudt å ferdes i Grøtøyleden i Nordland.

Det eksakte området fremkommer i forskriften.

Fakta

Informasjon om prosjektet:

  • Prosjekteier: Kystverket Nordland
  • Byggherre: Kystverket – Senter for utbygging
  • Entreprenør: Wasa dredging Ltd.
  • Kontaktperson: Prosjektleder, Senter for utbygging – Esben Prytz. Tlf direkte: 76069650 / Kystverkets sentralbord: 07847, e-post: esben.prytz@kystverket.no
  • Plankart for tiltaket
  • Planlagt oppstart: 01.02.2017
  • Planlagt ferdigstillelse av utdyping: 15.09.2017
  • Planlagt ferdigstillelse av navigasjonsinnretninger: 2018

Siste nytt