Tilskuddsordning godsoverføring

Tilskuddsordningen har som formål å redusere miljømessige og andre samfunnsmessige belastninger fra godstransport på norske veger. Ordningen er et virkemiddel for å legge til rette for godsoverføring fra vei til sjø gjennom opprettelse av nye linjer eller ved oppgradering av eksisterende tilbud.

På fanene til venstre er det mulig å prøve en testversjon av beregningsverktøyet som regner ut nytteverdien av godsoverføring fra veg til sjø, samt besøke fanen med spørsmål og svar knyttet til innretningen av tilskuddsordningen.

NB! 26. april er en formulering i retningslinjene punkt 9.1 og i veilederen punkt 12.3 justert. Endringen forteller at søkere vil bli prioritert etter beregnet nytteverdi.

Nyhetsliste

Søk tilskot til godsoverføring

Tilskotet rettar seg mot sjøtransporttilbod mellom norske hamner (kystfart), og mellom norske hamner og hamner i EØS-området (nærskipsfart). Tilskotet kan gis til reiarar i ein periode på inntil 3 år. 

Siste nytt