Geoportal

Kystverkets geoportal inneholder informasjon om geodatavirksomheten i Kystverket, hvilke geodata og karttjenester vi tilbyr, samt fagspesifikk informasjon og veiledning. Geodata er en viktig del av Kystverket. Vi har de senere årene bygd opp omfattende infrastruktur og tjenestetilbud innen GIS og geodata, og geoportalen er Kystverkets primære informasjonsbærer innen dette fagområdet.

Nyhetsliste

Kystinfo i ny versjon

Kystverkets kartløsning Kystinfo har blitt oppdatert til en ny versjon, hvor brukergrensesnittet er raskere, mer moderne og enklere i bruk. Nye Kystinfo er i tillegg spekket med mye ny funksjonalitet som åpner for nye bruksmuligheter.

Fakta

geodata
data om objekter (vann, hus, veger, fyr osv), hendelser og forhold der posisjonen (sted på jorda) er en vesentlig del av informasjonen.
[St. meld. nr. 30 Norge digitalt - et felles fundament for verdiskaping]

GIS (Geografiske informasjonssystemer)
datasystemer som brukes til å registrere, modellere, lagre, hente, manipulere, analysere og presentere geodata. Et av de raskest voksende områdene innen IT

Siste nytt