Publisert: , Oppdatert:
- Simen Slotta

Kystinfo

I Kystinfo finner du Kystverkets egne geodata, men også geodata og annen geografisk relatert informasjon fra en stor mengde andre dataeiere. De aller fleste hentes direkte fra kildedatabasen som såkalte WMS-tjenester. Som bruker sikres man derfor tilgang til de siste oppdaterte dataene.

Gå til Kystinfo

Ulike typer sjøkart, landkart, satellitt- og flyfoto, farleder, naturvernområder, ankringsområder og beredskapstema er eksempler på kartdata man kan finne i Kystinfo.

Kystinfo er i utgangspunktet åpent for alle, og det store tilfanget av kartdata gir gode muligheter for å se hva som finnes av stedfestet informasjon innenfor brukernes nærområde eller fagfelt. I tillegg til å kunne se på data og tilhørende metainformasjon, har man også mulighet for å tegne inn (digitalisere) egne objekter i kartet og benytte dem som element i egne kart i kombinasjon med andre tema.

Som bruker av Kystinfo kan man også kjøre spørringer mot sentrale registre som SSR (Sentralt Stedsnavnregister), angi koordinater for visning av posisjon i kartet, lagre kartbilder som pdf, sende link til et aktuelt kartbilde eller benytte ulike typer integrerte tjenester, som for eksempel værmeldinger fra yr.no.

Kystinfo brukes innen de aller fleste fagområdene i Kystverket, og Kystverkets Geodatatjeneste utvider stadig funksjonaliteten og bygger opp spesialtilpassede (interne) versjoner av løsningen for bedre å dekke brukerbehovene.

Kystinfo ble våren 2015 lansert i ny drakt. Dette er en totalt omskrevet versjon, med et betydelig mer moderne og fleksibelt brukergrensesnitt. Ved å klikke på denne linken finner du korte videoer som introduserer nye Kystinfos grunnleggende funksjonalitet.

Dersom du likevel ønsker å bruke den gamle løsningen klikker du her. Lurer du på hvordan du kan overføre digitaliserte objekt fra den gamle til den nye løsningen? Følg brukerveiledningen du finner her.

Geodatatjenesten tar gjerne i mot innspill og kommentarer til den nye løsningen. Disse kan sendes til kystinfo@kystverket.no​​

Fakta

I snitt 1,25 mill. kartvisninger pr. mnd.

Over 5000 unike registrerte brukere

Ca. 250 ulike karttema

Siste nytt