AIS

Kystverket driftar AIS Norge som gir kontinuerlig oversikt over skipstrafikken langs norskekysten. AIS data nyttast i sivil trafikkovervaking og beredskap for å hindra og handtere ulykker til sjøs. I havområda utanfor Noreg og Svalbard nyttast data frå de norskproduserte satellittane AISSat-1 og AISSat-2.

Tilgang til AIS Norge er tilgjengelig for alle via den nettbaserte kartløsningen Kystinfo

Nyhetsliste

Åpner AIS for publikum

Illustrasjonsbilde AIS

Nå kan publikum følge skipstrafikken live via Kystinfo, som nylig ble koblet opp mot Kystverkets AIS nettverk, AIS Norge. Nettverket viser skipsbevegelser i sanntid og har tidligere kun vært tilgjengelig for offentlige myndigheter og havner.

Fakta

  • AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre regulering og overvåking av skipstrafikk.
  • AIS transpondere ombord i skip sender ut informasjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs. Disse opplysningene fanges opp av Kystverkets landbaserte AIS-kjede, AIS Norge, som består av 50 basestasjoner langs kysten, og av AIS-satellittene AISSat-1 og AISSat-2.
  • Kystverket har som myndighetsoppgave å tilrettelegge AIS data for andre nasjonale myndigheter som Hovedredningssentralene, Kystvakten, Forsvaret, Fiskeridirektoratet, Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet og politiet.
  • Tilgang på AIS data er en viktig del av grunnlaget for utøvelse av sjøtrafikksentraltjenester, søk- og redningstjenester og myndighetsutøvelse langs kysten og i havområdene.

Siste nytt