Publisert: , Oppdatert:

BarentsWatch

BarentsWatch tar pulsen på kyst- og havområdene, og gir deg en unik oversikt over aktivitet og kunnskap.

Som en felles arena skal BarentsWatch være et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for norske kystområder og store deler av verdens nordlige havområder. Prosjektet skal skape en felles plattform for samarbeid, der BarentsWatch ikke vil endre eller påvirke etatenes forvaltings- og ansvarsområder.

Samle, utvikle og dele

Prosjektet er et redskap for regjeringen til å samle, utvikle og dele kunnskap om hav og kyst. Hensikten er å gjøre relevant informasjon og tjenester lettere tilgjengelig for myndigheter, beslutningstakere, næring og allmenne brukere. Dette skal både forenkle tilgang til og sikre utveksling av offentlig informasjon. BarentsWatch vil kunne bidra til at norske maritime etater i felleskap fremstår som et helhetlig forvaltningsregime.

BarentsWatch ble etablert som i regjeringens nordområdesatsing, og er lokalisert i Tromsø. Kystverket fikk i 2011 ansvaret for etableringen, og prosjekt er plassert under Samferdselsdepartementet siden Kystverket nå er vertsetat.

 Verktøy for operative etater og allmennheten

Frem til 2017 prioriteres tjenester som effektiviserer operasjonell innsats. I dette ligger å bygge opp en infrastruktur for sikrere samhandling mellom operative etater.

En åpen del av BarentsWatch skal være en informasjonsportal som er tilgjengelig for alle. Denne ble lansert i 2012 og blir utviklet trinnvis. Portalen inneholder blant annet en oversikt over tjenester, temainnhold og nyheter knyttet opp til samarbeidspartnere.

 

Siste nytt