Publisert: , Oppdatert:

Ismeldinger

Her får du de siste oppdaterte ismeldinger for den enkelte havn og farled.

Ismeldinger er tilgjengelig i perioden 1.desember til 30 mars.

AA1 0000 Sekken (Halden).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 13.02.18
AA2 00// Singlefjorden (Halden).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm. 13.02.18
AA3 10// Svinesund - Halden (Halden).Åpent vann. Mindre enn 1/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm. 13.02.18
AA4 0/// Torbjørnskjær (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.17
AA5 0/// Struten (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.17
AA6 0/// Løperen (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.17
BB1 0010 Østerelva (Fredrikstad).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten uhindret. 08.03.18
BB2 0/// Leira (Fredrikstad).Isfritt. 01.12.17
BB3 0010 Vesterelva (Fredrikstad).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten uhindret. 08.03.18
BB4 0/// Rauøyfjorden (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.17
BB5 0/// Verlebukta (Moss).Isfritt. 01.12.17
BB6 2011 Mossesundet (Moss).Meget åpen drivis. 1/10-4/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 26.03.18
CC1 0/// Oslo - Spro (Oslo).Isfritt. 01.12.17
CC2 0/// Spro - Drøbak (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.17
CC3 0/// Drøbak - Filtvet (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.17
CC4 0/// Filtvet - Gullholmen (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.17
 2001 Oslo Havn-Vesthavna-Filipstad/Hjortnes.Meget åpen drivis. 1/10-4/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 13.02.18
 0000 Oslo Havn-Vesthavna-Pipevika/Akershuskai.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 13.02.18
 0000 Oslo Havn-Vesthavna-Vippetangen.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 13.02.18
 3011 Oslo Havn-Vesthavna-Revier kaia/Bjørvika.Åpent drivis. 4/10-6/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 13.02.18
 4011 Oslo Havn-Østhavna-Bispevika/Sørenga.Tett drivis. 6/10-8/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 13.02.18
 0000 Oslo Havn-Østhavna-Grønlia.Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 13.02.18
 4011 Oslo Havn-Østhavna-Kongshavn/Sjursøya N.Tett drivis. 6/10-8/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 13.02.18
 1000 Oslo Havn-Sydhavna-S.Sjursøykai/Tank utst.Åpent vann. Mindre enn 1/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 13.02.18
 1000 Oslo Havn-Sydhavna-Bekkelaget/Ormsund.Åpent vann. Mindre enn 1/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 13.02.18
CC5 2211 Drammensfjorden (Drammen).Meget åpen drivis. 1/10-4/10 is.Gråis. 10-15 cm.Små isflak. 20-100m tvers.Sjøfarten farlig for trefartøy. 15.03.18
CC6 0000 Breiangen (Oslofjorden).Isfritt.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 19.03.17
DD1 0/// Langrunnen (Horten).Isfritt. 01.12.17
DD2 0/// Gullholmen - Mefjordbåen (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.17
DD3 0/// Mefjordbåen - Fulehuk (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.17
DD4 0/// Fulehuk - Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.17
DD5 0/// West Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.17
DD6 0/// South Færder (Oslofjorden).Isfritt. 01.12.17
EE1 0/// Torgersøygapet (Tønsberg).Isfritt. 02.03.18
EE2 0/// Husøysund (Tønsberg).Isfritt. 02.03.18
EE3 8835 Tønsberg indre havn (Tønsberg).Fastis.Is hovedsakelig 15-30 cm.Store isflak.500-2000m tvers.Sjøfarten kun for store fartøyer ass. Isbryter. 02.03.18
EE4 8935 Vestfjorden (Tønsberg).Fastis.Is hovedsakelig tykkere enn 30 cm.Store isflak.500-2000m tvers.Sjøfarten kun for store fartøyer ass. Isbryter. 02.03.18
EE5 //// Leisteinløpet (Tønsberg). 02.03.18
EE6 //// Vrengen (Tønsberg). 02.03.18
FF1 0/// Tjømekjæla (Tønsberg).Isfritt. 02.03.18
FF2 0/// Sandefjorden (Sandefjord).Isfritt. 01.12.17
FF3 0/// Inside Svenner (Sandefjord).Isfritt. 01.12.17
FF4 0/// Outside Svenner (Sandefjord).Isfritt. 01.12.17
FF5 0/// Larviksfjorden (Larvik).Isfritt. 01.12.17
FF6 0/// Langesundsbukta (Porsgrunn).Isfritt. 01.12.17
GG1 0/// Breviksfjorden (Porsgrunn).Isfritt. 01.12.17
GG2 0/// Frierfjorden (Porsgrunn).Isfritt. 01.12.17
GG3 0/// Jomfrulandsrenna (Kragerø).Isfritt. 19.03.18
GG4 0/// Outside Jomfruland (Kragerø).Isfritt. 19.03.18
GG5 0/// Skåtøysund (Kragerø).Isfritt. 26.03.18
GG6 0/// Langårsund (Kragerø).Isfritt. 26.03.18
HH1 0/// Kragerøfjorden (Kragerø).Isfritt. 26.03.18
 8344 Kilsfjorden (Kragerø).Fastis.Gråhvit is. 15-30 cm.Meget store isflak.Mer enn 2000m tvers.Sjøfarten foregår i råk uten ass. Isbryter. 26.03.18
 8345 Hellefjorden (Kragerø).Fastis.Gråhvit is. 15-30 cm.Meget store isflak.Mer enn 2000m tvers.Sjøfarten kun for store fartøyer ass. Isbryter. 26.03.18
HH2 0/// Grønholmsgapet (Risør).Isfritt. 01.12.17
HH3 0/// Stangholmgapet (Risør).Isfritt. 01.12.17
HH4 0/// Lyngørfjorden (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.17
HH5 0/// Outside Lyngør (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.17
HH6 0/// Tvedestrandsfjorden (Tvedestrand).Isfritt. 01.12.17
II1 0/// Tromøysund (Arendal).Isfritt. 01.12.17
II2 0/// Galtesund (Arendal).Isfritt. 01.12.17
II3 0/// Inside Torungen (Arendal).Isfritt. 01.12.17
II4 0/// Outside Torungen (Arendal).Isfritt. 01.12.17
II5 0/// Grimstad (Grimstad).Isfritt. 01.12.17
II6 0/// Inside Homborsund (Grimstad).Isfritt. 01.12.17
JJ1 0/// Outside Homborsund (Grimstad).Isfritt. 01.12.17
JJ2 0/// Lillesand (Lillesand).Isfritt. 01.12.17
JJ3 0/// Kristiansandsfjorden (Kristiansand).Isfritt. 01.12.17
JJ4 0/// Outside Oksøy (Kristiansand).Isfritt. 01.12.17
JJ5 9164 Kirkenes Havn (Sør Varanger).Råk i meget tett eller helt tett drivis.Seieris. 5-10 cm.Sammenpakket småis, sørpe eller klumper.Sjøfarten foregår i råk uten ass. Isbryter. 26.03.18
JJ6 2000 Bøkfjorden (Sør Varanger).Meget åpen drivis. 1/10-4/10 is.Nyis. Mindre enn 5 cm.Tallerken eller småis. Mindre enn 20m tvers.Sjøfarten uhindret. 26.03.18

Siste nytt