Meldingstjenesten SafeSeaNet Norway

SafeSeaNet Norway er et internettbasert meldingssystem hvor skipsfarten sender pliktige ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner. Kystverket utvikler og drifter SafeSeaNet Norway som en felles nasjonal meldeportal for skipsfarten.

Nyhetsliste

Ny oversikt over miljøvennlige skip i SafeSeaNet

Nå kan havner se fartøyers ESI score i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Dette gir havner som har tatt i bruk miljøskipsindeksen ESI lettere oversikt over hvilke fartøy som skal ha miljørabatt ved anløp.

Fakta

  • Utviklingen av et felles rapporteringssystem for skipsfarten er basert på det europeiske Single Window konseptet, som ble først introdusert i EU direktiv 2002/59.
  • Single Window konseptet anbefaler utviklingen av en nasjonal portal hvor fartøy, rederier og operatører kan sende inn rapporteringspliktig informasjon til nasjonale myndigheter kun én gang.
  • Informasjonen som registreres i meldingssystemet gjøres tilgjengelig for ulike nasjonale myndigheter, og forenkler og øker kvaliteten på offentlig saksbehandling overfor maritime brukere.

Skipsrapportering

Siste nytt