Publisert: , Oppdatert:

Digital ruteinformasjon

En ny digital rutetjeneste for kommersielle fartøy som anløper og avgår norske havner skal testes ut i Oslofjorden i 2018. Tjenesten blir lansert 18. september 2018 i et testområde som strekker seg fra svenskegrensen til Tønsberg og innover Oslofjorden.

Gjennom rutetjenesten får kommersielle fartøy tilgang på kvalitetssikret og anbefalt ruteinformasjon, informasjon om gjeldende lokale forskrifter for seilas til aktuelle havner og kaier, og seilingsdistanser.

Last ned anbefalte ruter gratis på:

http://routeinfo.kystverket.no

 

Tjenesten skal først testes ut i Oslofjorden og deretter trinnvis gjøres tilgjengelig langs resten av kysten. Innen 2020 blir tjenesten å finne langs hele norskekysten.

Kvalitetssikret av Kystverkets nautikere

Den digitale rutetjenesten åpner for automatisk og sømløs distribusjon av nautisk informasjon for å støtte transportsikkerheten for enkeltseilaser. Ved å tilby fartøy anbefalte ruter − kvalitetssikret av Kystverkets nautikere i lostjenesten, sjøtrafikksentraltjenesten og sjømerketjenesten – reduseres risikoen for feilmarginer. Eksempler kan være ugunstig rutevalg og eller mangel på seilasrelatert informasjon.

Automatisk og sømløs utveksling av ruteinformasjon øker navigasjonssikkerheten gjennom styrket ledelse, kommunikasjon og samhandling på bro. Tjenesten legger til rette for mer effektiv og tidsbesparende planlegging av seilas, og gir derved fartøyet mer nøyaktig ankomsttid.

Gratis tjeneste

Tjenesten tilbys som en gratis tjeneste for kommersiell skipsfart fra norske myndigheter og er et ledd i Kystverkets arbeid med å effektivisere og digitalisere maritime tjenester for styrket sjøtransport. Tjenesten testes ut i Oslofjorden i høst og Kystverket ønsker tilbakemeldinger fra brukere.

Kystverket oppfordrer navigatører i test-området til sende tilbakemeldinger, slik at tjenesten treffer navigatørenes behov. Tilbakemeldinger sendes på e-post til: routeinfo@kystverket.no

Les mer her (informasjon på engelsk)
 
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning, og jobber for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. 

Siste nytt