e-navigasjon

e-navigasjon er et globalt konsept utviklet i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å legge til rette for digital, automatisk og sømløs utveksling av informasjon mellom skip og mellom skip og myndigheter.

Nyhetsliste

e-navigasjon i Norge

e-navigasjon er et viktig fokusområde i Kystverkets arbeid med å imøtekomme fremtidens utfordringer innen sjøtransport.

Siste nytt