Sjøtrafikkovervåking

Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonal tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å bedre sjøsikkerheten og verne miljøet i kystsonen. Kystverkets fem sjøtrafikksentraler overvåker og regulerer døgnkontinuerlig skipstrafikken i definerte tjenesteområder langs norskekysten.

Overvåkes fra to arbeidsposisjoner

Nyhetsliste

Planlegger for fremtidens trafikkøkning

Styrking av sjøtrafikksentraltjenesten er et viktig satsingsområde for å imøtekomme utfordringer knyttet til forventet økning i skipstrafikk og ulykkesrisiko de neste 25 årene. Nå begynner Kystverket arbeidet med å utvide tjenesteområdet til sentralene og utviklingen av smartere overvåkingssystemer.

Fakta

Sjøtrafikksentralenes oppgaver

  • Gir seilingstillatelse til fartøyer før innseiling i sjøtrafikksentralens tjenesteområde og før avgang fra havn.
  • Informerer og regulerer skipstrafikken.
  • Griper inn for å håndheve Sjøtrafikkforskriften ved behov.
  • Overvåker fartøy og tar straks kontakt ved mistanke om maskinproblemer, feil kurs eller andre unormale forhold.
  • Tilkaller, pålegger og gir assistanse til fartøy ved behov.
  • Er en del av Kystverkets 1. linjeberedskap mot akutt forurensning

Relaterte dokumenter

Siste nytt