Sjøtrafikkovervåking

Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonal tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å bedre sjøsikkerheten og verne miljøet i kystsonen. Kystverkets fem sjøtrafikksentraler overvåker og regulerer døgnkontinuerlig skipstrafikken i definerte tjenesteområder langs norskekysten.

Overvåkes fra to arbeidsposisjoner

Nyhetsliste

Sjøtrafikksentralene er blitt toppmoderne

Nytt overvåkingssystem gir trafikkledere et mer detaljert bilde av trafikken og rask oversikt over situasjoner som kan være spesielt risikofylte. Foto: Kystverket/Haakon Nordvik.

Alle Kystverkets fem sjøtrafikksentraler er blitt modernisert med splitter nye overvåkings- og varslingssystemer og renoverte lokaler. Fornyingsprosjektet har tatt fem år. 

Fakta

Sjøtrafikksentralenes oppgaver

  • Gir seilingstillatelse til fartøyer før innseiling i sjøtrafikksentralens tjenesteområde og før avgang fra havn.
  • Informerer og regulerer skipstrafikken.
  • Griper inn for å håndheve Sjøtrafikkforskriften ved behov.
  • Overvåker fartøy og tar straks kontakt ved mistanke om maskinproblemer, feil kurs eller andre unormale forhold.
  • Tilkaller, pålegger og gir assistanse til fartøy ved behov.
  • Er en del av Kystverkets 1. linjeberedskap mot akutt forurensning

Relaterte dokumenter

Siste nytt