Publisert: , Oppdatert:
- Øyvind Sandbakk

Status om skipstrafikk og godstransport til sjøs

Artikkelsamlingene i Status-serien sammenfatter rapporter eller andre arbeider som pågår eller er avsluttet den siste tiden. Artikkelsamlingen er dette ment å gi en pekepinn på hva som er status i dag. Hva viser utviklingen, hva er utfordringene og hvor er kunnskapshullene? Tema vil endre seg litt år for år, men vil alltid dreie seg rundt spørsmål knyttet til skipstrafikk, enten i form av godstransport, havn, utslipp, aktørbildet etc. Noen av artiklene går igjen år for år, for å oppdatere tallgrunnlag og lage bedre tidsserier.


Status 2018 inneholder artikler innen temaene Skipstrafikk, Gods fra vei til sjø og Aktører. Vi får presentert oppdaterte tall på bl.a. godsomslag og utseilt distanse samt nye kart på infrastruktur for alternative drivstoff. I tillegg er det interessante artikler om nærskipsfart og aktørbildet i vei- og sjøtransportmarkedet.

 

 

 

Status 2017 har flere artikler om havnens rolle i godstransportsystemet – både på kostnadsbildet, næringsvirksomhet og oversikt over alternative drivstoff. Foruten artiklene som er utarbeidet av Kystverket har Oslo havn, Høgskolen i Sørøst- Norge/Transportøkonomisk institutt/Universitetet i Oslo, DNV GL, Shortsea Promotion Center Norge og Cruise Norway bidratt med interessante og lærerike fagartikler.

 

 

Status 2016 – Årets rapport omhandler temaene skipstrafikk, godstransport og klima, og inneholder artikler om bl.a. alderssammensetning av flåten, rutetilbudet langs norskekysten og klimagassutslipp. Rapporten er bygget opp som en samling av fagartikler, og er utarbeidet i samarbeid med Shortsea Promotion Center Norge, Fraktefartøyenes Rederiforening og Norsk Havneforening. God lesning!

Siste nytt