Publisert: , Oppdatert:
- Øyvind Sandbakk

Status om skipstrafikk og godstransport til sjøs

Status 2017 har flere artikler om havnens rolle i godstransportsystemet – både på kostnadsbildet, næringsvirksomhet og oversikt over alternative drivstoff. Foruten artiklene som er utarbeidet av Kystverket har Oslo havn, Høgskolen i Sørøst- Norge/Transportøkonomisk institutt/Universitetet i Oslo, DNV GL, Shortsea Promotion Center Norge og Cruise Norway bidratt med interessante og lærerike fagartikler. Status 2017 etterfølger Status 2016, som var den første i en serie av årlige rapporter som har til hensikt å systematisere, oppdatere og videreutvikle kunnskapsgrunnlaget om skipstrafikk og godstransport til sjøs.

Status 2017 har flere artikler om havnens rolle i godstransportsystemet – både på kostnadsbildet, næringsvirksomhet og oversikt over alternative drivstoff. Foruten artiklene som er utarbeidet av Kystverket har Oslo havn, Høgskolen i Sørøst- Norge/Transportøkonomisk institutt/Universitetet i Oslo, DNV GL, Shortsea Promotion Center Norge og Cruise Norway bidratt med interessante og lærerike fagartikler.

 

 

Status 2016 – Årets rapport omhandler temaene skipstrafikk, godstransport og klima, og inneholder artikler om bl.a. alderssammensetning av flåten, rutetilbudet langs norskekysten og klimagassutslipp. Rapporten er bygget opp som en samling av fagartikler, og er utarbeidet i samarbeid med Shortsea Promotion Center Norge, Fraktefartøyenes Rederiforening og Norsk Havneforening. God lesning!

Siste nytt