Publisert: , Oppdatert:
- Asle Gjermundrød

Postjournal og eInnsyn i Kystverket

Kystverkets postlister publiseres på www.oep.no (Offentlig Elektronisk Postjournal) som er den felles, og søkbare, postlisten for offentlig forvaltning. Her finner du all post inn og ut av Kystverket.

I tillegg kan du søke direkte i publiseringsløsningen til Kystverket, http://einnsyn.kystverket.no/einnsyn. Her kan du både søke på titler, og på saksnummer du ha funnet på OEP. I denne løsningen ligger i stor utstrekning også dokumenter (fulltekst)publisert, men kun fra det såkalte «saksarkivet» (arkivdeler EL2SAK/EL3SAK). Dokumentasjon i eksempelvis havnesikring/ISPS og personalarkivet er utelatt fra publiseringsløsningen.

Når du kommer inn i publiseringsløsningen får du en oversikt over siste registrerte dokumenter. Velg 20 eller 50 pr. side.

Ved å klikke på teksten til en registrering får du opp mer informasjon om dokumentet, samt et pdf-symbol som du kan klikke på for å få opp det aktuelle dokumentet i fulltekst. For dokumenter som er unntatt offentlighet vil det stå henvisning til hjemmel, og at dokumentet er tilgangsbeskyttet.

Du kan søke fram dokument ved å benytte søkeord med stjerne (*) bak, og søke via dato ved å klikke på lenken under søkefeltet: "Flere valg".

Alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra Kystverket, er i utgangspunktet offentlige, men publisering skal skje slik at det ikke røpes taushetsbelagte opplysninger, eller annen sensitiv informasjon.

Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til oss:

  • All post til og fra Kystverket er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt.
  • All post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene.

E-post er ingen trygg forsendelse, send derfor aldri sensitive opplysninger i e-post. Den kan bli hentet av andre før den kommer fram til mottaker, havne på feil adresse eller lignende.

Innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i Kystverket er offentlige, hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal Kystverket vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (offentleglova §11).

Fra eInnsyn kan man åpne dokument direkte der disse er publisert. I de tilfellene der dokument ikke er publisert kan man be om innsyn. I henhold til offentleglova §28 kan krav om innsyn også rettes på annen måte, muntlig så vel som skriftlig. Kravet bør likevel være rettet mot en bestemt sak eller en spesifikk type saker.

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn vil normalt bli besvart i løpet av tre virkedager. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager er dette å regne som et avslag som kan påklages.

Avslag - klage

Et eventuelt avslag på krav om innsyn vil komme skriftlig og vil ha henvisning til aktuell lovbestemmelse for avslaget, samt opplysning om tre ukers klagefrist jfr. forvatlningslovens § 29

Selve klageprosessen er nærmer beskrevet i forvaltningslovens § 32.

Siste nytt