Publisert: , Oppdatert:

Vil du bli ein av oss?

Årleg får vi om lag 70 nye kollegaer i Kystverket. Vi treng stadig nye, dugande og kunnskapsrike medarbeidarar som er klare for ei utfordring. Tør du?

Sjå våre ledige stillingar!

 

Kystverket kan tilby eit rikt utval av spanande jobbar og stillingar, og det er stadig behov for nye kollegaer i rekkene
Kystverket kan tilby eit rikt utval av spanande jobbar og stillingar, og det er stadig behov for nye kollegaer i rekkene

Kystverket er ein mangslungen etat med fleire ulike ansvarsområder og stort spenn i arbeidsoppgåvene. Dette gjer at vi har ein veldig variert bakgrunn hjå våre om lag 1000 kystverktilsette. Her finn du mellom anna folk med nautisk og maritim bakgrunn, samfunnsvitarar, ingeniørar, juristar og økonomar, samt fagfolk innan IKT, miljø, elektro, administrasjon, personal og leiing – for å nemne nokre.

Kan di kompetanse og dine eigenskapar passe inn hjå oss?

Sjå våre ledige stillingar!

Registrer eller oppdater din CV

Siste nytt