Publisert: , Oppdatert:

Adresser i Kystverket

Kystverket har felles postadresse og felles fakturadresse. Disse finner du her.

Felles postadresse for Kystverket

Postboks 1502
6025 Ålesund

Felles elektronisk fakturaadresse for Kystverket

Regjeringen har besluttet at alle statlige virksomheter skal kreve elektronisk faktura og kreditnota på standard format ved alle typer kjøp av varer og tjenester.

Kystverket krever mottak av faktura i Elektronisk handelsformat (EHF).

Elektronisk fakturaadresse/aksesspunkt til Kystverket er: 874783242

Alle regioner i Kystverket registrert i ELMA-registeret, som innebærer at leverandør også kan sende faktura i EHF til disse aksesspunktene: 
http://www.anskaffelser.no/verktoy/mottakere-i-elma#query=kystverket&page=1

Faktura i EHF leveres fra leverandørens fakturasystem, eller ved hjelp av nettbaserte fakturaportaler/nettbank, se:
http://www.anskaffelser.no/verktoy/aksesspunkt-hvilke-kan-stotte-ditt-behov 

E-post eller PDF er ikke å anse som en faktura i elektronisk handelsformat.

Dersom du har spørsmål knyttet til oppsett av regnskapssystem, eller andre generelle spørsmål rundt EHF, se:
http://www.dfo.no/no/Tjenester/Elektronisk-fakturabehandling/, eller send e-post til:
elfak@dfo.no

Vanlige papirfakturaer skal sendes til: 

Kystverket
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

NB! Alle fakturaer til Kystverket skal være merket med bestillerreferanse i feltet ”Deres ref”. Bestillerreferansen er en kombinasjon av tall og bokstaver, og starter med 3260 og følges opp med tre eller fire bokstaver. Referansen skal skrives sammenhengende, eks. 3260TABC.

Adresser

  Kystverkets hovedkontor
  Postadresse: Postboks 1502, 6025 Ålesund
  Besøksadresse: Sorenskriver Bulls gate 3, Ålesund                  
  Kystverket Beredskapsavdelingen
  Postadresse:  Postboks 1502, 6025 Ålesund
  Besøksadresse: Moloveien 7, Horten
  Varslingsnummer akutt forurensing: 33 03 48 00            
  Kystverket Troms og Finnmark
  Postadresse: Postboks 1502, 6025 Ålesund
  Besøksadresse:  Fiskerivn. 3, Honningsvåg
  Kystverket Nordland
  Postadresse: Postboks 1502, 6025 Ålesund
  Besøksadresse:  Finnesv. 14, Kabelvåg
  Kystverket Midt-Norge
  Postadresse: Postboks 1502, 6025 Ålesund
  Besøksadresse: Nørvevika, Ålesund
  Kystverket Vest
  Postadresse: Postboks 1502, 6025 Ålesund
  Besøksadresse: Flathauggt. 12, Haugesund
  Kystverket Sørøst
  Postadresse: Postboks 1502, 6025 Ålesund
  Besøksadresse: Kystveien 30, Arendal
  Kystverket Lostjenesten
  Postadresse: Postboks 1502, 6025 Ålesund
  Besøksadresse: Sorenskriver Bulls gate 3, Ålesund 
  Kystverket Rederi
  Postadresse:  Postboks 1502, 6025 Ålesund
  Besøksadresse: Sorenskriver Bulls gate 3, Ålesund

Siste nytt