Jeanette Assev-Lindin

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen
Kystverket hovedkontoret
Tel: 70231075 , Mob: 92489905