Marianne Henriksen

Rådgiver

Arbeidssted: Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt
Kystverket hovedkontoret
Tel: 33034815 , Mob: 91916029