Pensjonistforbund

Dette er medlemssider for Kystverkets pensjonistforbund. Sidene er åpne. Her finner du medlemsinformasjon, aktiviteter og annet som aktuelt stoff for foreningen.

Nyhetsliste

Etatens feriehjemsordning

For nærmere informasjon – ta kontakt med Kystverket Sørøst, Anne-Mari Berge, tlf. 37 01 97 23. Søknadsfrist for sommeren er 15. april, og for opphold i skuldersesongene i Sørøst er fristene 1. juni og 20. november.

Fakta

  • Forening for Kystverkets pensjonister
  • Politisk nøytral
  • En arena for å fremme medlemmenes sosiale og kulturelle interesser
  • Bidra til å etablere regionale og lokale treffsteder etter medlemmens ønsker

Klikk her for å laste ned infofolder

Kontingentent

Kontingent 2013

For 2013 vil dere få tilsendt giro med tilhørende medlemskort for betaling av årskontingenten. Det skal altså ikke betales kontingent før dere får en giro. Vi regner utsendelse litt ut på nyåret.

For dem som melder seg inn nå: Send navn, postadresse og e-post adresse (dem som har det) til Arne Braathu. Det skal ikke betales kontingent for 2012. Dere vil senere får tilsendt giro for innbetaling av kontingent for 2013.

Siste nytt