Publisert: , Oppdatert:

Møter/oversikter

Under dette menypunktet vil møter og samlinger omtales, samt andre nødvendige oversikter og planer. Referater og annen dokumentasjon vil bli lagt inn som nedlastbare filer i tilknytning til sidene.

15. november 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte for pensjonistforeningen for Kystverkets pensjonister, og Bjørn Drabløs ble valgt til leder på møtet. 

25 stemmeberettigede deltok på stiftelsesmøtet, samt fire observatører fra Kystverkets ledelse.

Møtet vedtok at foreningens navn skal være Kystverkets Pensjonistforening. Videre ble utkast til vedtekter drøftet og vedtatt med noen endringer. Kontingenten ble satt til kr 200 per år.

Relaterte dokumenter

Siste nytt