Publisert: , Oppdatert:

Landsverneplan for maritim infrastruktur

I utarbeidelsen av Landsverneplanen har Kystverket lagt vekt på å vise at kulturminnene ikke bare er enkeltstående bygninger eller anlegg, men at de først og fremst at de har en funksjon i en større sammenheng; i den maritime infrastrukturen. De er del av en farled, som skal gjøre det trygt å ferdes til sjøs og som i neste omgang bidrar til å utvikle kystsamfunnene.

For å understreke betydningen av sammenhengen mellom enkeltobjektene, har Kystverket valgt ut fem representative områder, et i hver region. Her vil det bli lagt spesiell vekt på å formidle nettopp de helhetlige miljøene som også viser elementer fra alle de tidligere etatene som i 1974 ble slått sammen til Kystverket, nemlig Statens Havnevesen, Fyr- og Merkevesenet og Losvesenet.  

Siste nytt