Publisert: , Oppdatert:

Klima- og miljøstrategi for Kystverket

Kystdirektøren har vedtatt en klima- og miljøstrategi med tilhørende handlingsplan for Kystverket. Hovedformålet er å ivareta Kystverkets sektoransvar for miljø, i tillegg til en reduksjon av miljøpåvirkning fra etatens virksomhet.

– Vi har med dette tatt et viktig steg videre for å sikre implementering av klima- og miljøkravene som forventes av oss som offentlig myndighet. Kystverket er i utvikling og vi vil bruke våre styrker som etat til å møte klima- og miljøutfordringer på nye måter, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Klima- og miljøstrategien viser hvordan Kystverket skal bidra til å oppfylle klima- og miljømål fastsatt i nasjonale mål, Norges internasjonale forpliktelser, Nasjonal transportplan, og i sektorovergripende regelverk. Strategien inneholder Kystverkets miljøpolitikk, miljømål og viktigste prioriteringer og strategiske valg. Den beskriver hvilke utfordringer og mål etaten skal møte.

– Visjonen vår er å gjøre norskekysten til verdens sikreste og reneste. Å gjøre klima- og miljøvennlige valg skal gjennomsyre alle deler av våre oppgaver. Det gjelder alt fra kontordrift og operativ virksomhet, til kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning, sier Slotsvik.

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt