Kystverkets arbeid i nordområdene

Kystverket reviderer nå sin nordområdestrategi. Strategien har som mål å øke Kystverkets kunnskap om ny maritim aktivitet i nordområdene/Arktis og se på hvilken betydning dette har for Kystverkets virksomhet – både operativt og forvaltningsmessig - i dag og framover.

Nyhetsliste

Kystverkets nordområdestrategi

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Her kan du lese de overordnede målene til Kystverket (hentet fra tildelingsbrev for 2015).

Siste nytt