Statistikk

Her finn du ulike statistikkar knytt til Kystverket sitt virke.

Nyhetsliste

Skipsfartens rolle i godstransport

Skipsfarten utgjør en viktig rolle i transport av gods, særlig i utenriksfarten men også innenriks. Målt i tonn blir over 80 prosent av samlet godsmengde fraktet på sjø i utenrikshandelen, mens sjøs andel av innenriks godstransportarbeid i 2015 økte til om lag 46 prosent.

Siste nytt