Høyringar

Her samlar vi Kystverkets høyringar. Aktuelle høyringar listes på denne sida, medan tidlegare høyringar kan spores opp ved hjelp av globalt søk.

Nyhetsliste

Høring: Forslag om å oppheve kravet om manuell posisjonsrapportering på Svalbard

På vegne av Samferdselsdepartementet sender Kystverket på høring endringer i forskrift 30. desember 2009 nr. 1846 om havner og farvann på Svalbard. Endringene inneholder et forslag om å oppheve kravet om manuell posisjonsrapportering for fartøy som ferdes på Svalbard. I tillegg gjøres noen mindre justeringer i forskriften. Høringsfristen er satt til 10. februar 2017.

Siste nytt