Høyringar

Her samlar vi Kystverkets høyringar. Aktuelle høyringar listes på denne sida, medan tidlegare høyringar kan spores opp ved hjelp av globalt søk.

Nyhetsliste

Høring: Ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter

Los på oppdrag.

Med bistand fra Norsk senter for maritim og dykkemedisin (NSMDM) har Kystverket gjennomført revisjonen av gjeldende forskrifter om syn og helsekrav. Det foreligger nå forslag til ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter.

Siste nytt