• Høring

  12.07.2011 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift og forskrift om publisering av opplysninger

 • Høyringar

  12.02.2014 | Seksjon | Om Kystverket

  Her samlar vi Kystverkets høyringar. Aktuelle høyringar listes på denne sida, medan tidlegare høyringar kan spores opp ved hjelp av globalt søk.

 • Ny veileder ute til høring

  14.04.2016 | Artikkel | Aksjoner | Akutt forurensning | Beredskap | News | Oljevern | Skipsvrak | U-864 | Øvelser

  Veilederen som vil bidra til å styrke beredskapen i miljøsårbare områder, er nå ute på høring.

 • Kystverkets høyringar

  09.02.2012 | Seksjon |
 • Sjøtrafikkforskriften på høring

  04.12.2017 | Artikkel | News | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) er nå ute på høring. Høringsfristen er 5. mars 2018.

 • Høring: Losplikt på Svalbard

  11.07.2012 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  Kystverket har sendt forslag om innføring av lostjenesten på Svalbard ut på høring. Forskriften skal tre i kraft allerede 1. juli 2012, men det foreslås overgangsordninger med trinnvis innføring av losplikt

 • Høring om EU-regelverk

  11.11.2016 | Artikkel | News

  unødige byrder, inkonsekvens i regelverket og ulønnsomme tiltak. Som del av dette åpner de offentlig høring

 • Høring: Endringer i losforskriften

  02.07.2015 | Artikkel |

  vedlegg 3 til lospliktforskriften, som inneholder lokale begrensninger for bruk av farledsbevis. Høringsfrist er 30. september.

 • Høring: Revisjon av havnesikringsregelverket

  13.07.2012 | Artikkel | Havner

  Kystverket har sendt på høring utkast til to nye forskrifter innen havnesikring. Dette gjelder forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner. Disse forskriftene vil erstatte dagens

 • Høring: Forskrift om havneavgifter

  02.03.2012 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om kommunenes beregning og innkreving av kai-, vare- og passasjeravgift i medhold av lov 17. april 2009 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)