• Ny veileder ute til høring

  14.04 2016 | Artikkel |

  Veilederen som vil bidra til å styrke beredskapen i miljøsårbare områder, er nå ute på høring.

 • Høring:Merking av havenergianlegg og sikkerhetssoner

  11.03 2016 | Artikkel |

  Samferdselsdepartementet har Kystverket sendt på høring forslag til ny forskrift om merking av og sikkerhetssoner i tilknytning til havenergianlegg. Høringsfristen er 9. juni 2016.

 • Høring forskrift om losplikt

  04.07 2011 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om losplikt i norske farvann. I denne høringen er også forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift.

 • Høring: Merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten

  21.10 2013 | Artikkel |

  bestemmelser om merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten. Forslaget er sendt på høring til berørte parter.

 • Høring: Forslag om å oppheve kravet om manuell posisjonsrapportering på Svalbard

  08.11 2016 | Artikkel |

  På vegne av Samferdselsdepartementet sender Kystverket på høring endringer i forskrift 30. desember 2009 nr. 1846 om havner og farvann på Svalbard. Endringene inneholder et forslag om å oppheve kravet

 • Høring: Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem ”Barents SRS”

  15.03 2013 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring forslag til forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet.

 • Mal for ordensforskrifter på høring

  13.12 2011 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om mal for kommunale ordensforskrifter i medhold av lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann. Høringsfrist er 6. mars 2012.

 • Høring: Forslag til tiltak for å trygge sjøferdselen i Oslofjorden

  13.08 2012 | Artikkel |

  Forslaget til planprogram for utbedring av leden i Oslofjorden er på høring fra 1. juni til 1. september 2012.

 • Høring: Retting av lospliktfrie områder

  17.07 2012 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring en endringsforskrift som retter opp feil i de geografiske koordinatene for to lospliktfrie områder.

 • Høyringar

  12.02 2014 | Seksjon |

  Her samlar vi Kystverkets høyringar. Aktuelle høyringar listes på denne sida, medan tidlegare høyringar kan spores opp ved hjelp av globalt søk.