• Høyringar

  12.02.2014 | Seksjon | Om Kystverket

  Her samlar vi Kystverkets høyringar. Aktuelle høyringar listes på denne sida, medan tidlegare høyringar kan spores opp ved hjelp av globalt søk.

 • Høring

  12.07.2011 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift og forskrift om publisering av opplysninger

 • Kystverkets høyringar

  09.02.2012 | Seksjon |
 • Ny veileder ute til høring

  14.04.2016 | Artikkel | Aksjoner | Akutt forurensning | Beredskap | News | Oljevern | Skipsvrak | U-864 | Øvelser

  Veilederen som vil bidra til å styrke beredskapen i miljøsårbare områder, er nå ute på høring.

 • Åpen høring: EUs skipsfartsstrategi

  26.03.2015 | Artikkel | Internasjonalt arbeid
 • Høring om fiskefartøy

  12.07.2011 | Artikkel |

  Forslaget om å bruke fiskefartøy i oljevernberedskapen er nå sendt ut på høring. – Det er gledelig at denne saken nå er kommet så langt, og vi imøteser iverksettelsen som utvilsomt vil være med å styrke

 • Høring forskrift om losplikt

  04.07.2011 | Artikkel | Los

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om losplikt i norske farvann. I denne høringen er også forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift.

 • Åpen høring om EMSA

  02.10.2017 | Artikkel | Internasjonalt arbeid | News

  EU-kommisjonen inviterer til åpen høring om EUs sjøsikkerhetsbyrå European Maritime Safety Agency. Formålet er å samle erfaringer om hvilke deler av EMSAs virksomhet som fungerer bra, og hvor det er rom

 • Høring: Losplikt på Svalbard

  11.07.2012 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  Kystverket har sendt forslag om innføring av lostjenesten på Svalbard ut på høring. Forskriften skal tre i kraft allerede 1. juli 2012, men det foreslås overgangsordninger med trinnvis innføring av losplikt

 • Sjøtrafikkforskriften på høring

  04.12.2017 | Artikkel | News | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) er nå ute på høring. Høringsfristen er 5. mars 2018.