• Ny veileder ute til høring

  14.04 2016 | Artikkel |

  Veilederen som vil bidra til å styrke beredskapen i miljøsårbare områder, er nå ute på høring.

 • Høringsforslag til avgifter i 2018

  09.11 2017 | Artikkel |

  I høringen om avgifter i 2018 foreslår Kystverket å øke losavgiften med 1,9 prosent og redusere sikkerhetsavgiften med 8,5 prosent i gjennomsnitt.

 • Høring: Merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten

  21.10 2013 | Artikkel |

  bestemmelser om merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten. Forslaget er sendt på høring til berørte parter.

 • Høring:Merking av havenergianlegg og sikkerhetssoner

  11.03 2016 | Artikkel |

  Samferdselsdepartementet har Kystverket sendt på høring forslag til ny forskrift om merking av og sikkerhetssoner i tilknytning til havenergianlegg. Høringsfristen er 9. juni 2016.

 • Høring forskrift om losplikt

  04.07 2011 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om losplikt i norske farvann. I denne høringen er også forskrift om losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsbevisavgift.

 • Høring: Forslag om å oppheve kravet om manuell posisjonsrapportering på Svalbard

  08.11 2016 | Artikkel |

  På vegne av Samferdselsdepartementet sender Kystverket på høring endringer i forskrift 30. desember 2009 nr. 1846 om havner og farvann på Svalbard. Endringene inneholder et forslag om å oppheve kravet

 • Høyringar

  12.02 2014 | Seksjon |

  Her samlar vi Kystverkets høyringar. Aktuelle høyringar listes på denne sida, medan tidlegare høyringar kan spores opp ved hjelp av globalt søk.

 • Tidlegare høyringar

  06.10 2011 | Seksjon |

  Her samlar vi høyringar der høyringsfristen er gått ut. Høyringar før 2010 kan tingast frå Kystverkets arkivteneste.

 • Høring: Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem ”Barents SRS”

  15.03 2013 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring forslag til forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet.

 • Høring: Forslag til endringer i spesielle vilkår og begrensninger for bruk av farledsbevis

  12.03 2014 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring forslag til endringer i spesielle vilkår og begrensninger for bruk av farledsbevis. Høringsfristen er satt til 28. juni 2013 kl. 15.00.