Veiledere

Her finner du ulike veiledere knyttet til beredskap mot akutt forurensning i Kystverket.

Nyhetsliste

Veileder for kommunikasjon og mediehåndtering

IUA og andre samarbeidende enheter vil ha god nytte av denne veilederen for kommunikasjon og mediehåndtering, utarbeidet i 2016.

Siste nytt