Publisert: , Oppdatert:

Brosjyre om oljevernutstyr – metoder og bruk

Her er en generell oversikt over det utstyret som er tilgjengelig ved statlige beredskapsdepot og fartøy og beskriver kort hvordan det brukes.

Kystverket har ansvar for statens beredskap mot akutt forurensning. Beredskapssenteret sørger for anskaffelse og lagring av oljevernutstyr og driver opplæring i teknisk og taktisk bruk av utstyret gjennom kurs og øvelser. Dette heftet gir en generell oversikt over det utstyret som er tilgjengelig ved statlige beredskapsdepot og fartøy og beskriver kort hvordan det brukes.

Siste nytt