Publisert: , Oppdatert:

Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap

Her finner du operasjonsmanualen for fartøy i kystnær oljevernberedskap.

operasjonsmanual kystnær oljevernberedskapFartøy i kystnær oljevernberedskap er mindre, oljevernsertifiserte fartøy som har inngått beredskapsavtale med Kystverket. Disse fartøyene deltar i terminfestede øvelser, og er ryggraden i den sjø­gående kyst­nære beredskapen mot akutt oljeforurensning.

Her kan du laste ned operasjonsmanualen.

Operasjonsmanualen er utarbeidet av Kystverket for å dekke kravet i forskrift om bruk av fartøy i oljevern § 11 (2) (FOR-2011-02-08-130, Sjøfartsdirektoratet 2011).
Operasjonsmanualen gjelder for:
• fartøy som har oljevernsertifikat etter forskrift om bruk av fartøy i oljevern
• og som utfører oppgaver i henhold til avtale med Kystverket om bruk av ­fartøyet til beredskapstjeneste, samt til sleping av oljelenser mv. under olje­vernøvelser eller oljevernaksjoner.  

Operasjonsmanualen skal oppbevares på fartøyet og innholdet skal være kjent for alle om bord. Klikk på bildet til høyre, så får du opp hele operasjonsmanualen!

Siste nytt