Publisert: , Oppdatert:

Administrativ veileder ved akutt forurensing

Den kommunale beredskapsorganisasjonen utgjør kjernen i den totale norske beredskapen mot akutt olje- og kjemikalieforurensning, og deres lokale kunnskap og innsats under aksjoner er avgjørende for resultatet.
Denne veilederen gir retningslinjer for ivaretakelsen av den kommunale aksjonsplikten, bistandsplikten og de administrative oppgavene som følger av hendelser med akutt forurensning. 

Veilederen finner du her

Siste nytt