Publisert: , Oppdatert:

Veileder for kommunikasjon og mediehåndtering

IUA og andre samarbeidende enheter vil ha god nytte av denne veilederen for kommunikasjon og mediehåndtering, utarbeidet i 2016.

Denne veilederen er utarbeidet som støtteverktøy for IUA og andre tilsvarende enheter som deltar i en statlig aksjon mot akutt forurensning.
De generelle kommunikasjonsprinsippene og samarbeidsrutinene kan også benyttes under mindre hendelser der skadevolder selv eller IUA leder aksjonen.

Klikk på denne lenken for nedlastning av veilederen.

Det er Kystverket som leder den statlige aksjonen mot akutt forurensning og som har det overordnede ansvaret for all mediehåndtering og kommunikasjon under aksjonen. I hovedsak skal alle pressemeldinger, pressekonferanser og lignende koordineres med Kystverkets kommunikasjonsfunksjon.


Kystverket vil støtte og bistå kommunikasjonsarbeidet som utføres av IUA ved behov.  
For øvrig har kommunen(e) og IUA et selvstendig ansvar for mediehåndtering og kommunikasjon rundt arbeidet som utføres på land.  

Siste nytt