Internasjonalt oljevernsamarbeid

Kystverket har inngått en rekke internasjonale samarbeidsavtaler som er knyttet opp mot bekjempelse av forurensning, varsling, forebygging og utveksling av erfaring, kompetanse og ressurser.

Nyhetsliste

Bistår oljevernberedskap i Uganda

Fra Kystverket deltok leder for Kystverkets beredskapssenter Helge Munkås Andersen og rådgiver Stig Nordaas. (Foto: Kystverket)

Personell fra Kystverket var i slutten av oktober i Uganda for å hjelpe til med utviklingen av oljevern.

Siste nytt