Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Kvikksølv som miljøgift

Kvikksølv er et grunnstoff som finnes overalt i miljøet som et resultat av både menneskelig aktivitet og naturlig forekomst. Det er til stede i et bakgrunnsnivå selv på steder helt uten menneskelig aktivitet. Kvikksølv overføres gjennom næringskjeden hovedsakelig i form av metylkvikksølv.

Sedimentprøve med kvikksølvperle, hentet fra sjøbunnen ved U-864. (Foto: Kystverket)

Kvikksølv er giftig for mennesker og levende organismer både som kvikksølvdamp ved direkte eksponering og særlig som metylkvikksølv i naturen (kvikksølv som har bundet seg til organisk materiale).  Kvikksølv er en av de miljøgiftene man finner i stadig økende mengder globalt. Hovedkilden regnes å være forbrenning av kull. 

Metallisk kvikksølv

Da U-864 ble torpedert kan den ha vært lastet med så mye som 67 tonn metallisk kvikksølv. Så lenge kvikksølvet opptrer som metall eller er bundet i bergarter er kvikksølv lite giftig. Det er gjort beregninger som viser at utlekkingen av kvikksølv fra vrakdelene og området rundt til vannmassene kan være opptil 4 kilo hvert år.

Risiko

Eksponering av mennesker for kvikksølvdamp eller andre giftige kvikksølvforbindelser er lite sannsynlig når kvikksølvet ligger så dypt som det gjør ved U-864 (cirka 160 meters dyp). Ved en eventuell heving av kvikksølvbeholdere vil direkte eksponering av personell som deltar i operasjonen for kvikksølvdamp og andre kvikksølvforbindelser være en risiko som må håndteres.

Metyllkvikksølv

Metyllkvikksølv dannes i sediment og kan tas opp av organismer som lever på sjøbunnen. Det overføres så via næringskjeden til fisk, krabber og andre arter som benyttes som mat for mennesker. Fisk bruker særlig lang tid på å skille ut metyllkvikksølv, og inneholder mer metyllkvikksølv jo eldre og større de er og jo høyere i næringskjeden de lever.

For mer informasjon om kvikksølv som miljøgift, se Miljødirektoratets nettside.

Les mer om kvikksølv i sjøbunn i Miljødirektoratets rapport som du kan laste ned her.

Fakta

  • Kjemisk symbol: Hg, 1 liter kvikksølv veier 13,6 kilo
  • Det er hovedsakelig metallisk kvikksølv ved U-864.
  • Metallisk kvikksølv er flytende fra -38 °C.
  • Metyllkvikksølv er kvikksølv som har bundet seg til organisk materiale og blir giftig for mennesker bl.a ved opptak i næringskjeden.

 

Siste nytt