Publisert: , Oppdatert:

Kystverkets myndighet

Kystverkets forurensningsmyndighet gjelder i forbindelse med akutt forurensning. Kystverket er også delegert myndighet når det gjelder etterlatte vrak som U-864. Kystverkets forurensningsmyndighet etter loven innebærer blant annet at tiltak kan gjennomføres på vegne av eier dersom pålegg om tiltak ikke etterkommes.

Kystverkets forurensningsmyndighet etter loven innebærer blant annet at tiltak kan gjennomføres på vegne av eier dersom pålegg om tiltak ikke etterkommes.

Les mer om Kystverkets ansvar for akutt forurensning her.

Etter at kvikksølvforurensningen ved U-864 ble oppdaget i 2003 ble det gjort en vurdering om ansvaret for oppfølging skulle legges under Kystverket eller Miljødirektoratet (tidligere SFT). Vurderingen fastslo at forurensningen kan regnes som akutt og at det derfor var Kystverkets ansvarsområde.

Når det gjelder deponering av forurenset materiale eller masse som følge av en oppryddingsaksjon ved U-864, kreves det imidlertid tillatelse fra forurensingsmyndigheten Miljødirektoratet etter vanlige regler.

Mer informasjon om dette finnes i Kystverkets konseptvalgvurdering (KVU) som du finner her.

Siste nytt