Publisert: , Oppdatert:

Rapporter og dokumenter

U-864 er det skipsvraket som har vært gjenstand for flest utredninger og undersøkelser i norsk historie. Her finner du relevante rapporter og dokumenter.

Forprosjekt:

Kystverkets forprosjekt for alternativene heving av last og tildekking (alternativ 3) og tildekking (alternativ 1) fra 2014 med styringsdokumentene for begge alternativene, finner du her:

Kvikksølvinnhold i fisk og sjømat ved U-864:

Siden 2004 har det årlig vært gjennomført undersøkelser av sjømaten fra området rundt ubåtvraket utenfor Fedje. Sammenstillingen av disse undersøkelsene viser at kvikksølvnivået i sjømaten er det samme som man finner langs resten av kysten.

KS 1:

KS 1, kvalitetssikringsrapporten fra konsulentselskapet Metier fra 2012 finner du her: 2012 KS1 fra Metier

KVU:

Kystverkets konseptvalgutredning (KVU) fra 2011 finner du her: Konseptvalgutredning for håndtering av U-864 2011

Anbefaling 2008:

I forbindelse med Kystverkets anbefaling for tiltak ved U-864 i 2008, gjennomførte DNV et betydelig utredningsarbeide. Dokumentene finner du her.

Ta kontakt for å få tilsendt eldre utredninger og rapporter: info@kystverket.no

Siste nytt